Search Icon

Sushi Zanmai: Hokkaido Specials

Back Icon Back

Sushi Zanmai: Hokkaido Specials

SZ hokkaido specials Pavilion Bukit Jalil
Hokkaido mentaiko roll
Kaisen tomato nabe
Spicy salmon age roll
Salmon paitan ramen
Salmon mentaimayo don
SZ hokkaido specials Pavilion Bukit Jalil
Hokkaido mentaiko roll
Kaisen tomato nabe
Spicy salmon age roll
Salmon paitan ramen
Salmon mentaimayo don
Location Icon

Lot 5.54.00 & Lot 5.55.00, Level 5 (Pink Zone)

Clock Icon

1 Sep 2023 - 28 Sep 2023

Join us on a delicious journey to Hokkaido through Sushi Zanmai’s special delights from now until 28 September 2023 at Level 5 (Pink Zone)!🎋✨

🍣 Hokkaido Mentaiko Roll (1 - 28 Sep)

🍅 Kaisen Tomato Nabe (1 - 7 Sep)

🍣 Spicy Salmon Age Roll (8 - 14 Sep)

🍜 Salmon Paitan Ramen (15 - 21 Sep)

🍲 Salmon Mentaimayo Don (22 - 28 Sep)